1. Regulamin Zawodów – pobierz pdf

2. Nr konta do przedpłat:
Szymon Mazur, 49 1470 0002 2386 5844 4000 0001, w tytule przelewu prosimy wpisać „4. KJS BIELAWA, (IMIĘ I NAZWISKO KIEROWCY)”

3. Lista startowa

4. Poglądowe mapy prób

5. Zapoznanie z próbami będzie możliwe w czasie trwania BK, po odbiorze administracyjnym do godziny 9:00. Zapoznanie się z próbą Piława Dolna i Bielawa – samochodami – zabroniony jest trening pod karą wykluczenia z zawodów. Zapoznanie z próbą Sieniawka – na piechotę. Na odcinkach będą sędziowie, każdy fakt przekroczenia zasad bezpieczeństwa przez załogi będzie karany z karą wykluczenia włącznie bez zwrotu wpisowego. Prosimy o rozwagę.

Odprawa odbędzie się o godzinie 9:15 – obecność obowiązkowa.

Planowany start pierwszego samochodu z bazy rajdu do pierwszej próby – godzina 9:30.

On-boardy prób