1. Regulamin Zawodów – pobierz pdf.

2. Nr konta do przedpłat (50 zł):
Szymon Mazur, 49 1470 0002 2386 5844 4000 0001, w tytule przelewu prosimy wpisać „5. KJS BIELAWA, (IMIĘ I NAZWISKO KIEROWCY)”

3. Formularz zgłoszeniowy – pobierz pdf. Można wcześniej wydrukować i wypełnić.

4. Lista startowa – pobierz pdf.