1. Regulamin ramowy cyklu – pobierz pdf

2. Nr konta do przedpłat w wysokości 100 zł: 18 1140 2004 0000 3602 8000 7996   |    MBank, BGM Sport Szymon Mazur
W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko kierowcy, BSK TECH Wyścig Górski JODŁOWNIK
O wpisaniu na listę STARTOWĄ decyduje kolejność zgłoszeń i zaksięgowania zaliczki.

3. Formularz zgłoszeniowy on-line (abyś znalazł się na liście zgłoszeń) – tutaj
    Formularz zgłoszeniowy do wydrukowania, wypełnienia i złożenia w dniu zawodów w biurze:
WYŚCIG – pobierz pdf
TRENING – pobierz pdf

4. Lista zgłoszeń: TUTAJ

5. Lista startowa – TUTAJ

Bieżące informacje również w wydarzeniu na FB – BSK TECH WYŚCIG GÓRSKI JODŁOWNIK